Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pełnienie funkcji IOD (IODO) w modelu outsourcingu - 501 243 634

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pełnienie funkcji IOD (IODO) w modelu outsourcingu

501 243 634

Ochrona danych osobowych wg RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) nałożyło na firmy i instytucje publiczne szereg nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.


Czy muszę wyznaczyć IOD?

Ochrona danych osobowych wg RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) nałożyło na firmy i instytucje publiczne szereg nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.


Czy muszę wyznaczyć IOD?

Szukasz Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?

Po prostu zostaw kontakt, skontaktujemy się z Tobą.


  Administratorem jest A1 Komputery Emil Wiatrak. czytaj więcej

  Czy muszę wyznaczyć IOD?

  Zgodnie z RODO, oraz ustawą o ochronie danych osobowych (nowa, z 2018 roku) niektóre podmioty są zobowiązane, a inne mogą wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD).

  Podmioty publiczne należą do grupy zobowiązanych ustawowo do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD). Wcześniej podobna funkcja nie była obowiązkowa, a jedynie obligatoryjna - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ABI.

  W przypadku innych podmiotów niż publiczne obowiązek wyznaczenia IOD jest zależny od tego czy przy "głównej działalności" organizacji zachodzi "regularne i systematyczne monitorowanie" oraz odbywa się "na dużą skalę".


  Kto może być IOD?

  Kto może być IOD?

  Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników ww. podmiotów.

  Możliwe będzie więc pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w modelu outsourcingu, na podstawie umowy o świadczenie usług.

  Jakie są wymagania wobec IOD?

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wskazuje, że Inspektor ochrony danych powinien zostać wyznaczony na podstawie kwalifikacji zawodowych. Powinien zatem posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, do których został powołany.


  Co robi IOD?

  Outsourcing IOD – co robi zewnętrzny inspektor?

  Oferujemy przejęcie pełnienia obowiązków IOD – fachowego wsparcia administratorów danych.

  Zakres zadań inspektora ochrony danych definiują przepisy, a w szczególności RODO. Do wiodących funkcji IOD należą:

  • Monitorowanie przestrzegania RODO i innych obowiązujących przepisów;
  • Informowanie i rekomendowanie oraz doradzanie w zakresie ochrony danych osobowych;
  • Szkolenie personelu, działania zwiększające świadomość, Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
  • Pomoc w kontaktach z organem nadzorczym (funkcja punktu kontaktowego);
  • Pomoc w kontaktach z osobami, których dane dotyczą;
  • Pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych;

  Cennik

  Cennik zewnętrznego IOD


   

  Usługi IOD
  już od 800 zł netto

  Usługę outsourcingu IOD wyceniamy indywidualnie.

  Cena jest uzależniona od uwarunkowań szczegółowych danej organizacji, m.in. charakteru, zakresu i skali przetwarzania danych, liczby procesów i ich złożoności, liczby pracowników oraz procesorów, liczby oddziałów itd.