Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dostał maila i się zdziwił

Kancelaria Liberty straszy GIODO

Po koniec lipca przestraszony Klient, zwrócił się do nas z informacją, że straszy go Kancelaria „Liberty” o/Warszawa, że nie zarejestrował zbiorów danych osobowych i czeka go kara do 200 tys.

Oczywiście, większość z osób, które dostało takiego maila, od razu wyrzuca do śmieci tego typu korespondencję. Jednak Pan Jarosław, podzielił się z nami tym mailem i spytał co ma robić.

Oto mail od wspomnianej „kancelarii”:

Witamy,
Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda firma wystawiająca FV, wysyłająca FV, wysyłająca towar lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Każda firma posiada też we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Przykładowe, losowe wybrane podmioty:
http://www.audyt-firmy.waw.pl
http://www.rejestruj.org.pl/
http://www.it-kompleks.info.pl

Z poważaniem
Marcin Nowaczyk
(Kancelaria „Liberty” o/Warszawa)

Minęło dwa tygodnie i niespodzianka. Nasza firma również otrzymała maila od „kancelarii Liberty”. Mamy „długi weekend”, ale odrobinę wolnego czasu poświęciliśmy na małe śledztwo.

mail od kancelarii liberty
Wiadomość e-mail od „Kancelarii Liberty”

Oto jego wyniki:

Strona rzekomej kancelarii „kancelarialiberty.warszawa.pl” nie działa.

„Losowo wybrane podmioty”, które w mailu do naszego Klienta i do nas „wylosowały się” takie same. Mają tak podobną do siebie szatę graficzną, że nasuwa się nam przypuszczenie graniczące z pewnością, że owe strony robiła ta sama osoba/osoby.

Co mówi o adresach z maila narzędzie „who is” (protokół oparty na zasadzie: pytanie/odpowiedź, który jest szeroko rozpowszechniony do wysyłania zapytań do baz danych DNS po to, by poznać właściciela domeny, adres IP lub inne informacje „teleadresowe”)?

Pierwsza powstała strona, która jako jedyna zawiera dane teleadresowe, czyli „Centrum Ochrony Danych” – rejestruj.org.pl. Według narzędzia WHO IS domena rejestruj.org.pl została utworzona 14 maja 2016.
Z kolei adresy audyt-firmy.waw.pl oraz it-kompleks.info.pl utworzono 24 maja 2016.
Adres kancelarialiberty.warszawa.pl utworzono 24 czerwca 2016.

Wzięliśmy pod lupę najstarszą stronę rejestruj.org.pl.

Sprawdziliśmy czy na Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu jest owe „centrum ochrony danych”. Wujek Google podpowiada, że pod wspomnianym adresem znajdziemy… Park Biurowy Pixel, w którym głównym najemcą jest Grupa Allegro Sp z o.o. Na stronie di.com.pl znaleźliśmy wpis:

Rozmawiałem nawet o tym z rzecznikiem Allegro Pawłem Klimiukem i pytałem go, czy przypomina on sobie tego typu firmę sąsiadującą z Allegro w jednym budynku. Paweł Klimiuk wyraził zdanie, że takiego Centrum raczej tam nie ma. Być może właściciel budynku kiedyś wynajął komuś pomieszczenia, ale Allegro nic o tym nie wie.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej także nic nie wie na ten firmy zarejestrowanej pod wspomnianym adresem w Poznaniu.

Przed wspomnianą kancelarią ostrzega także sam Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Zawarte w niej informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię firm, na które Stowarzyszenie powołuje się w wysyłanej korespondencji.

Już ze wstępnej analizy wynika, że podmioty te wprowadzają adresatów wiadomości w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy nie. Nie informują bowiem, że ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z tego obowiązku, określając, jakich konkretnie sytuacji to dotyczy.
Zapowiadają przy tym, że będą zgłaszały popełnienie rzekomego przestępstwa oraz że będą inicjowały procedurę kontrolną GIODO. Informacje te nie odpowiadają prawdzie, bowiem ani fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, ani inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.
Dodatkowo informujemy, że podmioty te nie istnieją, nie są zarejestrowane w KRS, więc nie funkcjonują w obrocie prawnym. Prowadzony mailing to jedynie dezinformowanie przedsiębiorców i ich zastraszanie.

Wobec powyższego GIODO informuje, że wszelkie informacje dotyczące zgodnego z prawem stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym dotyczących obowiązków rejestracji zbiorów danych dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Zatem nie dajcie się zastraszyć. Groźby Kancelarii „Liberty” o/Warszawa to dezinformacja i szukanie głupszych od siebie.

Kancelaria LIBERTY GIODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych o „Kancelarii Liberty”