Naprawa plików systemu Windows poleceniem SFC (System File Checker)