Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Windows 7 Windows 10

Różnice pomiędzy Windows HOME i PROFESSIONAL

Windows Home oraz Windows Professional (czasami oznaczany jako Windows Pro) to dwie różne wersje systemu operacyjnego Windows.

W największym skrócie: Windows Home to wersja podstawowa dla użytkowników domowych, a Windows Professional to bardziej rozbudowana wersja dla użytkowników biznesowych i zawodowych.

Windows Home to podstawowa wersja systemu Windows dla użytkowników domowych i ma ograniczone funkcje w porównaniu do Windows Professional. Windows Home posiada większość podstawowych funkcji, takich jak przeglądarkę internetową Microsoft Edge, aplikację pocztową, kalendarz i menedżer zadań, ale nie posiada niektórych zaawansowanych funkcji, które znajdują się w wersji Professional.

Windows Professional jest wersją systemu operacyjnego skierowaną głównie do użytkowników biznesowych i ma dodatkowe funkcje, które są przydatne w środowisku biznesowym. Wersja ta posiada takie funkcje jak zdalne zarządzanie, zdalne połączenie z pulpitem, tryb kioskowy, BitLocker, dołączanie do domeny i wiele innych.

Oto niektóre z funkcji, które są dostępne w Windows Professional, ale nie są dostępne w Windows Home:

 • Dołączanie do domeny – umożliwia użytkownikom dołączanie do domeny Active Directory i zarządzanie siecią w środowisku biznesowym.
 • BitLocker – umożliwia szyfrowanie dysku i zapobiega dostępowi do danych bez hasła.
 • Tryb zdalnego pulpitu – umożliwia zdalny dostęp do komputera z innej lokalizacji.
 • Hyper-V – umożliwia tworzenie i uruchamianie wirtualnych maszyn.
 • Tryb kioskowy – umożliwia uruchamianie urządzenia tylko z jedną aplikacją.
 • Group Policy Management – umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu dla grup użytkowników.
 • Remote Desktop Server – umożliwia hostowanie aplikacji i zdalny dostęp do nich przez użytkowników.
 • AppLocker – umożliwia blokowanie lub ograniczanie dostępu do określonych aplikacji.
 • Client Hyper-V – umożliwia tworzenie i uruchamianie wirtualnych maszyn na poziomie użytkownika.
 • DirectAccess – umożliwia bezpieczne połączenie z siecią firmy z dowolnego miejsca.
 • BranchCache – umożliwia szybszy dostęp do plików w rozproszonych sieciach.

Warto zaznaczyć, że niektóre z tych funkcji mogą być dostępne w innych wersjach Windows, np. w Windows 10 Education, Enterprise lub Pro Education.