Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Droga do RODO – rys historyczny

rodo flaga ue
W pierwszą rocznicę wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przybliżymy genezę tego dokumentu. Wyjaśnimy także, jaki jest jego cel.